Oglas za posao


Firma Inenco traži zaposlenike.
Poštovani molimo da vaše prijave sa životopisom šaljete na ovaj e-mail: info@inenco.hr

Inenco doo društvo sa ograničenom odgovornošću za projektiranje, tehničko savjetovanje, prodaju i zastupanje Zagreb, V. Ruždjaka 11

Traži stručnu osobu za radno mjesto

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike - Stalni radni odnos - neodređeno vrijeme
 

PROJEKTANTA SA/BEZ POLOŽENOG STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA
PROJEKTIRANJU AUTOMATIZACIJE / ELEKTRO DIJELA POSTROJENJA

Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- VSS, Diplomirani inženjer elektrotehnike
- Posjeduje/ Ne posjeduje ovlaštenje samostanog projektanta ili je u toku polaganja stručnog ispita
- Koristi programe Microsoft Office paketa
- Znanje Atocad-a ili Visio
- Znanje engleskog jezika
- Spremnost za kraća putovanja, prezentacije opreme i usluga, te izrade ponuda
- Vozački ispit
- Najmanje 3 godina radnog iskustva
(Ukoliko kandidati imaju i druga znanja iz područja projektiranja, izrade programske podrške, ispitivanja opreme i sl. molimo da ih navedete u vašoj ponudi)

Molimo kandidate da u ponudi navedu svoj životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta te podatke o obavljanju dosadašnjih poslova.

Podnošenje ponuda na adresu INENCO doo, V. Ruždjaka 11 na ruke Hrvoje Zelenka ili h.zelenka@inenco.hr


2. Inženjer elektrotehnike - Stalni radni odnos - neodređeno vrijeme

 
PROJEKTANTA SA/BEZ POLOŽENOG STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA
PROJEKTIRANJU AUTOMATIZACIJE / ELEKTRO DIJELA POSTROJENJA

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- VS, Inženjer elektrotehnike
- Posjeduje/ Ne posjeduje ovlaštenje samostanog projektanta ili je u toku polaganja stručnog ispita
- Koristi programe Microsoft Office paketa
- Znanje Atocad-a ili Visio
- Znanje engleskog jezika
- Spremnost za kraća putovanja, prezentacije opreme i usluga, te izrade ponuda
- Vozački ispit
- Sa / Bez radnog iskustva
(Ukoliko kandidati imaju i druga znanja iz područja projektiranja, izrade programske podrške, ispitivanja opreme i sl. molimo da ih navedete u vašoj ponudi)

Molimo kandidate da u ponudi navedu svoj životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta te podatke o obavljanju dosadašnjih poslova.

Podnošenje ponuda na adresu INENCO doo, V. Ruždjaka 11 na ruke Hrvoje Zelenka ili h.zelenka@inenco.hr


29.1.2016.