Asortiman proizvoda


Potpun asortiman proizvoda Mogućnost mjerenja razine (kapljevina i suhih proizvoda)
Merenje nivoa / Meritev Nivoja
Level Measurement

Neprekidno mjerenje razine i upravljanje razinom pokriva ultrazvučna beskotaktna mikrovalna radarska mjerila razine, hidrostatska mjerila razine, transmitere razine s ronilom, mjerila razine s vlastitim napajanjem i magnetska mjerila razine

Detekcija razine u određenoj točki (određene vrijednosti razine) pokriva izvorne Bestobell Mobrey sklopke razine kapljevine s plovkom, sklopke razine s vibracijskom vilicom, ultrazvučna osjetila i sklopke razmaka.

Detekcija razine krutih i suhih tvari – Pokriva sklopke s krilcima, kapacitetske sklopke i sklopke s vibracijskim štapom za detekcija određene vrijednosti razine te ultrazvučne beskontakte transmitere za neprekidno mjerenje razine.Mogućnost mjerenja tlaka

Merenje pritiska

Meritev pritiska

Pressure Measurement

Tvrtka Mobrey ima veliko iskustvo u proizvodnji i umjeravanju digitalnih, industrijskih transmitera i sklopki diferencijalnoga tlaka i apsolutnog tlaka visoke stabilnosti.
Mogućnost mjerenja protoka

Merenje protoka

Meritev pretoka

Flow Measurement

Uključuju mjerila pare, razmaka, ultrazvučna, beskontaktna mjerila protoka koja se ne ugrađuju u unutrašnjost cjevovoda, elektroničke transmitere protoka na temelju diferencijalnog tlaka, pitotove cijevi s usrednjavanjem profila brzina, računala protoka za mjerenje plina i kapljevine, protočne sklopke s pokazivačima i izvorne rotametre s promjenjivom površinom protoka.
Računala protoka i pretvornici signala serije 795x

Računala protoka

Računalniki protoka-Flow kompjuteri

Flow Computers

Računala protoka i pretvornici signala serije 795x iz asortimana tvrtke Mobrey upotrebljavaju se u različitim primjenama u sustavima za transport i prodaju nafte i plina. Računala uzimaju ulaze iz različitih izvora te na temelju tih ulaza obavljaju sva odgovarajuća izračunavanja. Rezultat se može očitati na predočniku koji je sastavni dio računala i prenositi na udaljene radne stanice.
Mogućnost mjerenja otpoljenih krutih tvari

Merenje otpljenih krutih čestica

Meritev raztopine snovi

Suspended solids measurement

Mikriprocesorska ultrazvučna impulsna mjerila za kontinuirani nadzor razine nataloženog blatnog pokrivača i naš ultrazvučni sustav kompatibilan s HART komunikacijom za nadzor gustoće krutih tvari i upravljanje s malim zahtjevima za održavanjem, a imaju osjetila prilagođena većini tipova blata/kašastih materijala. Naši proizvodi za otopljene krute tvari mogu mjeriti blato i razinu plutajućeg blata i dati alarm pri pojavi blatnoga pokrivača.
Mogućnost mjerenja viskoznosti

Merenje viskoznosti

Meritev viskoznosti

Viscosity measurement

Tvrtka Mobrey specijalizirala se za proizvodnju procesnih transmitera i analizatora za mjerenje viskoznosti, uključujući cjelovite analizatorske sustave. Naši transmiteri i analizaotri viskoznosti omogućuju mjerenje kinematičke i dinamičke viskoznosti teških naftnih goriva u krugu izgaranja te nenewtonovskih fluida u realnom vremenu.
Mogućnost mjerenja gustoće

Merenje gustine

Meritev gostote

Density measurement

Industrijska mjerila gustoće tvrtke Mobrey konstruirana su za rješenje problema većine teških i zahtjevnih procesnih i mjernih primjena. Ona su industrijski standard za on-line mjerenje gustoće. Naši pretvornici gustoće kapljevina, gustoće plina i relativne (specifične) gustoće plina neosjetljivi su i pouzdani s malom potrebom za održavanjem.
Mogućnost prikupljanja podataka
Akvizicija mernih podataka
Možnost zbiranja podatkov
Data acquisition

S više od 30000 sustava za prikupljanje podataka u uporabi u svijetu u širokom nizu primjena porodica sustava za prikupljanje podataka tvrtke Mobrey prihvaćen je industrijski standard. Taj asortiman osigurava precizna, točna mjerenja i ima mogućnost sučelja s većinom računalnih sustava preko GBIP, Ethernet i RS232 komunikacije.
Mogućnost upravljanja parom i kotlovima

Upravljanje i merenje na parnim kotlovima

Možnost upravljanja pare i kotlov

Steam & Boiler Controls

Pokriva primjene kao što su kotlovske jedinice, upravljanje razinom i nadzor razine visokog integriteta, automatizacija kotlova, upravljanje razinom u spremnicima, alarmne sustave za dim i prašinu te pokazivanje razine vode, uporabom proizvoda kao što su ERAB, Hydrastep i Hydratect.
Mogućnost mjerenja temperature
Merenje temperature
Meritev temperature
Temperature measurement

Naš asortiman mjerenja temperature (iz programa Solartron ISA) uključuje navojne i prirubničke zaštitne cijevi, priključne glave, termoparove, otporska osjetila temperature, transmitere montirane na priključnu glavu (HMT S33 i HART SEM310) i posebne zaštitne cijevi za višekanalna mjerenja.