Proizvodi
Masena mjerila protoka na bazi koriolisovih sila i regulatori

 

Masena mjerila protoka-transmiteri na bazi koriolisovih sila sa regulatorom

Kompaktna digitalna termalna masena mjerila protoka sa regulatorom

 

Digitalna termalna masena mjerila protoka i regulatori

Analogna termalna masena mjerila protoka i regulatori

 

IP 66 termalna masena mjerila protoka i regulatori

Regulatori tlaka

 

Dodatni elektronski uređaji za upravljanje i nadzor i programska podrška

Rotametri sa metalnom cijevi (Mjerila protoka sa promjenjljivom površinom protoka)

 

Rotametri sa staklenom cijevi

Rotametri za propuhivanje

 

Pomoćna oprema za izgradnju sustava – Regulatori tlaka, protoka

Isparivački sustavi

 

Mjerila razine serije 810 /nivokazi /vodokazna stakla na principu magnetskih listića sa i bez daljinske signalizacije

Mjerila razine serije MR 783