Sustav za uizmanje uzoraka, upravljanje uzimanjem uzoraka i analizu H2S i CO2 u zemnom plinu na platformama IKA i IDA na Jadranskom moru za INAGIP.

Sustav se sastoji od uzimača uzoraka sa odvajanjem kondenzata i redukcijom tlaka za ugradnju direktno u cjevovod, ormarića za usmjeravanje uzoraka, upravljačkog ormara sa Siemens PLC-om, i analizatora Detcon.

 

       
Ormarić za usmjeravanje uzoraka Analizator H2S i CO2 u zemnom plinu Detcon Inc. Upravljački ormar sa Siemens PLC-om Uzimača uzoraka sa odvajanjem kondenzata i redukcijom tlaka za ugradnju direktno u cjevovod