Jadranski naftovod - Mjerna stanica za sirovu naftu sa proverom u Sotinu

Pregled, ispitivanje i puštanje u pogon, te predaja istih investitoru za isporučioca - Daniel Europa.

 


   
Mjerna stanica sa proverom Sustav za mjerenje gustoće, viskoziteta i uzimanje uzoraka