Transnjeft - Novorosijsk Ruska Federacija ( 5 mjernih stanica 1200 t/h, svaka se sastoji od 2 masena mjerila protoka, sustava za uzimanje uzoraka i Flow Computera)


Projekt mjernih stanica za mazut i diezel baziranih na Micro-Motion masenim mjerilima protoka D600, Spectratec Flow Computerima, isporuka mjernih stanica i svih uređaja za kalibraciju ( kalibracijski lanac - compact provera proizvođača Brooks BCP 40", etalonska posuda, vaga i utezi ) ispitivanje, puštanje u pogon i dokazivanje metroloških parametara mjernih stanica
Mjerne stanice za mazut i diezel sa kontrolnim mjerilom protoka i priključkom za Compact prover za automatsku kalibraciju.

 


     
Kalibracija Compact provera pomoću etalonske posude Kalibracija etalonske posude od 650 l pomoću vage (Vaga je kalibrirana pomoću utega koji se nalaze na istoj slici)


 

Izvješće o umjeravanju masenog mjerila protoka i proračun mjerne nesigurnosti