Zamjena postojećeg 25 godina starog Flow Computera Schlumberger-Solartron sa novim "Flow Computerom" Solartron Mobrey model 7955.

Izrada tehničke dokumentacije za supstituciju, isporuka novog Flow Computera, i mjerila viskoziteta Solartron, konfiguracija Flow Computera 7955 solartron, inspekcija metroloških proračuna, ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon.

 
   
Upravljački i mjerni ormari sa postojećom opremem Upravljački ormar sa ugrađenim Flow Computerom Solartron Mobrey model 7955