Ugradnja mjerila protoka otpadnih voda u otvorenom kanalu proizvođača Solartron Mobrey prilikom modernizacije sustava za odvodnju

Proračun i procjena maksimalnog protoka na temelju protoka u zatvorenom kanalu prema Menningovoj jednadžbi, proračun V-brane, izrada crteža za V-branu i zasun za zatvaranje dotoka prilikom umjeravanja (kalibracije) mjernog elementa i mjernog pretvornika, izrada prijedloga rekonstrukcije okna, konfiguracija mjerila protoka, i puštanje u pogon. Izrada metrološkog opisa za umjeravanje mjerila protoka.

 


     
Stanje okna prije rekonstrukcije V-brana i zasun u prostorijama INENCO doo prije inspekcije kuta V-brane V-brana i zasun ugrađeni u okno prilikom puštanja u pogon.