Janaf d.d. Laboratorij za umjeravanje (kalibraciju) mjerila protoka-umjeravanje (kalibracija) 3 volumena stacionarnog provera "master-meter" metodom prema ISO/API standardu pomoću kontrolnog obujamskog mjerila Avery Hardoll, te upravljačkog uređaja i programske podrške INENCO doo za umjeravanje.


Umjeravanje je izvršeno mobilnim kontrolnim mjerilom proizvodnje INENCO doo sa dodatnom programskom podrškom za umjeravanje provera.
 

   
Završna potvrda o umjeravanju prvog obujma između detektora D1 i D2 Izvješće o umjeravanju prvog obujma između detektora D1 i D2 sa rezultatima mjerenja


Umjeravanje (kalibracija) je izvršeno prema ISO standardu slijedećim slijedom: 1.umjeravanje kontronog mjerila pomoću etalonske posude, 2. Umjeravanje provera pomoću kontrolnog mjerila protoka 3. Ponovno umjeravanje kontrolnog mjerila pomoću etalonske posude, te konačan proračun obujma na temelju dobivenih podataka.