INA d.d. Umjeravanje (kalibracija) mjerila masenih protoka na terminalu Bakar pomoću dvosmjernog mobilnog "provera" SGS Redwooda.


Umjeravanje je izvršeno direktnom in-line metodom prilikom utovara/istovara produkata ili balastnom vodom. Umjeravanje je omogućeno u masenim i volumskim jedinicama, a uključuje umjeravanje mjerila temperature, tlaka i mjerenje gustoće masenog mjerila protoka D600 Micro Motion.

 


Dvosmjerni mobilni prover SGS redwood-a na Terminalu Bakar. Masena mjerila protoka na terminalu Dogovor o postupku i nakon uspješnog završenog umjeravanja svih mjerila protoka