Za tekućineSOBA program – za višerazinsku regulaciju s nekoliko crpki

SOBA plovci funkcioniraju s promjenom nagiba kako se razina vode podiže ili spušta, i na taj način zatvaraju odnosno otvaraju krug spojen na upravljačku ploču.

Da bi se izvela regulacija crpke, plovci se trebaju postaviti na željeni visoki i niski nivo.

Treći plovak se može postaviti na viši nivo za aktivaciju zvučnog ili svjetlosnog alarma. Sljedeća crpka se može aktivirati drugim plovkom smještenom na željenom nivou. Plovak koji je na dnu je zajednički za sve crpke.

Ovo je najjednostavniji, najjeftiniji i najviše korišteni sistem regulacije nivoa. Svi SOBA proizvodi su opremljeni sa odgovarajućim balastom. Oni garantiraju milijune radnih ciklusa i uspješno su prošli električne testove i testove nepropusnosti prije njihove komercijalizacije.

Nekoliko tipova balasta, samosigurnih releja i kabel spojnica su dostupni kao opcija. Za više informacija kliknite na dodatna oprema.
SOBA ECO & SOMA SMALL • Savršen za upotrebu kao 'sigurnosni alarm' visokog nivoa i/ili za višerazinsku regulaciju sa nekoliko crpki u otpadnoj vodi, fekalnoj vodi, zagađenoj vodi, čistoj vodi itd.
 • 5° kut ukapčanja – dopuštena temperature: 85°C.
 • Neofren ili HR HY (hypalon) 3x1mm2 H07RN8-F certificirani kabel.
 • SPDT kontakt (trožilni kabel).
 • Ovaj model je također dostupan u manjoj varijanti (Soba small). Soba small je idealan za crpne stanice s ograničenim prostorom.

Datasheet DatasheetSOBA HR HY
Datasheet
 • Zahvaljujući dvostrukom kućištu: kopolimerno polipropilensko kućište zaklopljeno u HR HY (hypalon) vulkaniziranom kućištu, Soba HR HY se preporučuje za upotrebu u visoko korozivnim tekućinama poput ugljikovodika, ulja, otapala, klor, nekih kiselina, alkalina itd.
 • 25° kut ukapčanja – dopuštena temperature: 90°C.
 • HR HY (hypalon) 3x1mm2 H07RN8-F certificirani kabel.SOBA Ex, ATEX certificirano za eksplozivne zone
Datasheet
 • Soba Ex izgleda isto kao Soba HR HY i ima iste funkcije, međutim, njegova posebna koncepcija omogućuje da bude ATEX certificiran.
 • HR HY (hypalon) 3x1mm2 H07RN8-F certificirani kabel.
 • Obavezan za višerazinsku regulaciju fekalnih stanica sa eksplozivnim zonama 0, 1, 2 (plin) i 20, 21,22 (prašina). Soba Ex se mora obavezno spojiti na samosigurnosni relej.SOBA EP, ACS certificiran (Certifikat Sanitarne Suglasnosti)
datasheet
 • ACS certificirani nivo plovak za upotrebu u pitkoj vodi za konzumaciju. Soba EP ima iste instalacijske karakteristike kao i Soba Eco.
 • Specijalni EPDM 3x1mm2 A07RN8-F certificirani kabel.
 • Za više informacija o ACS certifikatu kliknite ovdje.
 • Za preuzimanje brošure naših ACS certificiranih plovaka kliknite ovdje
BIP STOP & AT program – Za start / stop crpki

BIP STOP i AT nivo plovci su dizajnirani za automatizaciju crpki (start/stop) i pomanjkanja vode ili alarma visokog nivoa sa samo jednim uređajem.

Ovi plovci jednostavno otvaraju ili zatvaraju napojni krug crpke direktno ili preko releja. Udaljenost između plovka i kabela fiksiranog na crpku određuje regulacijsku visinu, i može varirati ovisno o modelu. Na primjer za BIP STOP preporučena maksimalna duljina je 1.5 m.

Nekoliko tipova balasta, samosigurnih releja i kabel spojnica su dostupni kao opcija. Za više informacija kliknite na Dodatna oprema
BIP STOP
Datasheet
 • Standardan i jeftin nivo plovak idealan za start/stop malih crpki čak i u agresivnim tekućinama.
 • Velik kut ukapčanja od 110° koji sprječava pretjerano vibriranje motora crpke.
 • Neofren ili HR HY (hypalon) 3x1mm2 kabel ili neofren 2x1mm2 kabel, oba H07RN8-F certificirana.
 • Dostupan u 6 verzija: Pražnjenje/Punjenje (VR) – Punjenje (R) – Pražnjenje (V) – Pražnjenje + Ground (VT) – Punjenje + Ground (RT) i ''Specijalno'' Pražnjenje sa multiplug (VS).AT 120
Datasheet
 • Malo veći od Bip Stop-a, AT nivo plovak može podnijeti intenzivan rad u teško opterećenim tekućinama.
 • Također ima veći kut ukapčanja, 120°, koji sprječava pretjerano vibriranje motora crpke.
 • Neofren ili HR HY (hypalon) 3x1mm2 kabel ili neofren 2x1mm2 kabel, oba H07RN8-F certificirana.
 • Dostupan u 6 verzija: Pražnjenje/Punjenje (VR) – Punjenje (R) – Pražnjenje (V) – Pražnjenje + Ground (VT) – Punjenje + Ground (RT) i ''Specijalno'' Pražnjenje sa multiplug (VS).AT 120 HR HY
Datasheet
 • Ovaj nivo plovak je identičan AT 120 plovku ali je zaklopljen HR HY (hypalon) vulkaniziranim oklopom, kao i SOBA HR HY.
 • 120° kup ukapčanja koji sprječava pretjerano vibriranje motora crpke.
 • HR HY (hypalon) 3x1mm2 H07RN8-F certificiran kabel.
 • Posebno namijenjen za kemijsku industriju. Dobar za kiseline, benzinske proizvode, i najrazličitije tekućine korozivnih mješavina.ATS 165
Datasheet

 • Zbog svojeg velikog kuta ukapčanja od 165°, AT 165 može zamijeniti 2 standardna nivo plovka u jako uzburkanim tekućinama i izvršiti točnu nivo regulaciju.
 • Neofren ili HR HY (hypalon) 3x1mm2 H07RN8-F certificiran kabel.
 • Bilo da je spojen s relejom ili ne, AT 165 je pogodan za sve crpke u jako uzburkanim tekućinama. Zaista je najjeftinije rješenje.ATS 165 EP, ACS certificiran
Datasheet
 • ACS certificirani nivo plovak za upotrebu u pitkoj vodi za konzumaciju. Soba EP ima iste instalacijske karakteristike kao i Soba Eco. Ovaj plovak ima kut ukapčanja od 165° i specijalno je namijenjen za aplikacije koje uključuju jako uzburkane vode, i na taj način štiti motor crpke i sprječava bilo kakvo vibriranje.
 • Primjeri aplikacija: Tankovi i rezervoari pitke vode itd.
 • Za više informacija o ACS certifikatu kliknite ovdje.
 • Za preuzimanje brošure naših ACS certificiranih plovaka kliknite ovdje
TUBA program – Za višerazinsku regulaciju sa nekoliko crpki u tankovima koji zahtjevaju postavljanje sa strane, instalacije s balastima, ili fiksiranje na vertikalnu cijev.

Oblik TUBA je koncipiran tako da se može smjestiti u spremnike i cisterne s ograničenim pristupom (promjer otvora od 1“ ili 1¼“), koje zahtijevaju montiranje sa strane, instalacije s balastima, ili fiksiranje na vertikalnu cijev.

Pored ostalih primjena, TUBA je efektivno rješenje za višerazinsku regulaciju, automatizaciju crpki, i alarm funkcije.

Nekoliko tipova balasta, samosigurnih releja i kabel spojnica su dostupni kao opcija. Za više informacija kliknite na Dodatna oprema
TUBA 1“ % TUBA ¼“. • Malen promjer ovih uređaja omogućuje im prolazak kroz male prirubnice i obično su opremljeni s uvodnicom na električnom kabelu da se osigura vodena nepropusnost.
 • 20° kut ukapčanja – dopuštena temperatura: 85°C
 • Neofren 3x0.75mm2 A05RN8-F certificirani kabel (SPDT kontakt)
 • TUBA promjera 1“1/4 prihvaća veće napajanje nego TUBA 1“


Datasheet


Datasheet