Rotametri sa metalnom cijevi (Mjerila protoka sa promjenjljivom površinom protoka)

Brooks®rotametri sa metalnom cijevi su idealni za mjerenje protoka tekućina i plinova kod visokih tlakova i temperatura.


  • Globalno odobren za upotrebu u opasnim prostorima.
  • Iglični veltili za kontrolu protoka.
  • Razne opcije spajanja za uklapanje u već postojeći sistem.
  • Anti-korozivni materijali za upotrebu s agresivnim tekućinama.
  • HART and 4-20mA izlazi za daljinsko nadgledanje protoka.
  • Izvrsna ponovljivost
  • Ne treba napajanje čime su smanjeni troškovi i omogućena je uporaba u opasnim prostorima.
  • Malen pad tlaka.

 Armored Variable Area

Capacity
-Water

Capacity
-Air

Accuracy

Max Pressure

Max Temp

Model

lph

gpm

m3n/hr

scfm

Rate

bar

psig

C

F

Output

MT3809

25 to
100000
.11 to
440
0.78 to
1404
0.49 to
888
2% 103 1500 -29 to
325
-20 to
617
Alarm and/or
4-20 mA, HART
(IS or X-Proof)

MT3819

110 to
15000
0.48 to
66
3.2 to
435
2 to
275
2% 19 275 -29 to
150
-20 to
300
Alarm and/or
4-20 mA, HART
(IS or X-Proof)

MT3810

25 to
20000
0.11 to
88
0.78 to
620
0.49 to
392
5% 103 1500 -29 to
215
-20 to
420
Alarm and/or
4-20 mA, HART
(IS or X-Proof)

3600 Series

18 to
11355
0.08 to
50
0.65 to
43
0.38 to
28
10% 103 1500 -29 to
204
-20 to
400
Alarm and/or
(IS or X-Proof)

3750

0.8 to
100
.003 to
44
.04 to
3.1
.02 to
2
5% 275 4000 -29 to
204
-20 to
400
Alarm and/or
4-20 mA, HART
(IS or X-Proof)