Rotametri sa staklenom cijevi

Brooks® rotametri sa staklenom cijevi su idealni za mnoge primjene mjerenja plina i tekućina, gdje je lokalno pokazivanje od važnosti.


  • Robusno ventilirano kučište dostupno gotovo za sve modele.
  • Fleksibilni spojevu omogućavaju montažu pod kutom.
  • Globalno odobren za upotrebu u opasnim prostorima.
  • Pouzdan – samo jedan pomični element.
  • Ne treba napajanje čime su smanjeni troškovi i omogućena je uporaba u opasnim prostorima.
  • Malen pad tlaka

 Glass Tube Variable Area

Capacity
-Water

Capacity
-Air

Accuracy

Max Pressure

Max Temp

Model

lph

gpm

m3n/hr

scfm

Rate

bar

psig

C

F

Output

GT1000

0.024 to
22392
0.0001
to 98
0.002
to 431
0.001
to 273
2% FS 34 500 1 to
121
33 to
250
Alarm (IS)

1100 Series

0.032 to
29300
0.0001
to 129
0.002
to 342
0.001
to 217
2% FS 34 500 1 to
121
33 to
250
Local
Indication
Only

1306

31 to
2205
0.14
to 9.7
1.2
to 66
0.8
to 42
3% FS 24 350 1 to
121
33 to
250
Local
Indication
Only

1307

39 to
20900
0.17
to 92
1.5
to 342
0.9
to 217
2% FS 24 350 1 to
121
33 to
250
Local
Indication
Only

1305

182 to
11355
0.8
to 50
4.7
to 79
3
to 50
10% FS 14 200 1 to
121
33 to
250
Alarm