Regulatori tlaka

Brooks® linija tlačnih instrumeneta koriste Brooks-ov superioeni dizajn masenog mjerila protoka. Brooks® regulatori tlaka su bazirani na ispitanim regulatorima protoka, i sigurno će zadovoljiti potrebe vaše aplikacije.


  • Regulatori tlaka imaju opcije koje precizno upravljaju uzvodnim i nizvodnim tlakom.
  • Daljinski pretvarač podešavaju vrijednost protoka na osnovu ulaza (inputa) od vanjskg tlačnog uređaja.
  • 1-1/8" i 1-1/2" modeli.
  • Ultra high purity (UHP), metalne ili elastomerne brtve kao opcija.
  • Dostupans sanalognim ili digitslalnim I/O.
  • Globalno odobren za razne primjene

 Pressure Controllers

Model

Type

Full Scale Capacity

Accuracy

Max Pressure

Max Temp

Input/
Output

bar

psig

C

F

 Pressure Controllers:

SLA7810/20

Metal Seal, 1-1/8" 0-20 bar/ 290 psia ±0.5% FS 20 290 65 150 0-5 Vdc,
DeviceNet™

SLA5810/20

Elastomer Seal 0-100 bar/ 1500 psia ±0.5% FS 100 1500 65 150 0-5 Vdc,
DeviceNet™,
FOUNDATION fieldbus™

5866M

Metal Seal 0-300 bar/4500 psi ±0.5% FS 300 4500 65 150 0-5 Vdc,
4-20 mA

5866E

Elastomer Seal 0-300 bar/4500 psi ±0.5% FS 20 290 65 150 0-5 Vdc,
4-20 mA

 Remote Transducer/Pressure Controllers/Flow Meters:

5866RT

Elastomer Seal 3 sccm - 30 slpm 1% Rate 100 1500 65 150 0-5 Vdc

SLA5840

Elastomer Seal 3 sccm - 30 slpm 1% Rate 100 1500 65 150 0-5 Vdc,
DeviceNet™

SLA7840

Metal Seal, 1-1/8" 3 sccm - 30 slpm 1% Rate 100 1500 65 150 0-5 Vdc,
DeviceNet™