NuFlo
Turbinska Mjerila

Prirubnički Priključci, Mjerne Staze,
Mjerne Prigušnice

NuFlo Turbinska Mjerila Tekućine Jednostruki/Dvostruki Priključci
NuFlo Turbinska Mjerila Plina Mock Jednostruki Priključak
NuFlo Turbinsko Mjerilo Serija 1000 Jednostruka/Dvostruka Mjerila Protoka
NUFLO™ 1502 WECO®
Turbinsko Mjerilo Tekućine
Mjerne Prigušnice/Prstenasta Brtva
Dodaci

MC™ Integrator


Računalo Protoka

MC-II Scanner 2000
MC-II Plus EXP Scanner 1150
MC-II Plus WP Scanner 1140
MC-III WP Scanner 1141
MC-II Portable Rate Meter Scanner 1131
MC-III EXP ScanWin Software
MC-RTU ScanPLC Software
HFC-RTU NuFlo Monitor Software
FLO-III
Pre-Amplifiers / Pred Pojačala
TMP-100

DP Mjerila s Konusnim Umetkom


Transmiteri

DP Mjerilo s
Konusnim Umetkom
MVX-II Multi-Variable
FCX AII (Temp/Gauge/DP)
Serija 3920
Serija 3940
Serija 20 RTD

Analizatori Količine
Vode u Tekućini


Ispusni/Sigurnosni Ventili

Water Cut Analyzers Types HF & HL

 Računalo ProtokaNUFLO™ Skener® 2000 microEFM


Istovremeno mjerenje nafte i plina.

Preuzmi ModWorX Pro Software Manual

Preuzmi ModWorX Pro Software verziju 3.3.0 (37 MB)

Za brže preuzimanje ModWorX Pro Software-a, odaberite opciju "Save" iz padajućeg menija.


 Analizatori Količine Vode u TekućiniNUFLO™ Serija 1000 Analizator Količine Vode u TekućiniNUFLO Serija 1000 je elektronički instrument za određivanje postotka vode u naftnim emulzijama bez potrebe za fizičkom separacijom fluida. Kapacitivnom sondom i Water Monitor-om je omogućeno kontinuirano nadgledanje tekućine. Frekvencija oscilatora kapacitivne sonde je ovisna o količini vode u tekućini. Digitalnom tehnikom se kompenzira nelinearna ovisnost frekvencije o količini vode. Rezultat toga je 4 – 20mA izlazni signal, linearno ovisan o količini vode u tekućini. Zbog optičko izoliranih strujnih krugova, analogni izlazni signal (4-20mA) Watercut Monitora može biti potpuno plivajući. Ovaj vrsta rada zahtijeva korištenje dodatne izolirane napojne ploče ili dva vanjska izvora napajanja. Inače se može koristiti samo jedno vanjsko napajanje.


 Prirubnički Priključci, Mjerne Staze, Mjerne PrigušniceModel 4042 s jednostrukim i Model 4055 s dvostrukim kućištem mjerne prirubniceNuFlo uređaj (jednostruki) je namijenjen za uporabu u instalacijama gdje je moguće izvesti tlačno rasterećenje linije radi promjene ili provjere mjerne prigušnice. Jednostavno i brzo uklanjanje mjerne prigušnice smanjuje vrijeme zastoja. Oba modela koristite iste mjerne prigušnice. Mjerne prirubnice s jednostrukim kućištem se izrađuju sa procesnim priključcima za zavarivanje odnosno sa prirubničkim priključcima. Kućišta su u skladu s AGA/API specifikacijama. Zajedno s mjernim prirubnicama s jednostrukim kućištem su predviđena dva seta ½“ N.P.T. priključaka na prirubnici. Isporučuje se u 2’’, 3’’ i 4’’ dimenzijama za neagresivne, kisele i posebne (aplikacije gdje se traže posebni certifikati za materijal) aplikacije, te aplikacije pri niskim temperaturama.


  • Kompaktni dizajn
  • Brza izmjena mjernih prigušnica (pod pritiskom)
  • Samo-podmazivajuće teflonske brtve
  • Nezahtjeva periodično podmazivanje
  • Prstenaste brtve osiguravaju pouzdano brtvljenje
  • Rad u vertikalnom i horizontalnom položaju
  • Prije isporuke, svi priključci te hidro-statički testiraju