Indikatori protokaFlow-Mon 'Spinner' indikator protokaRotacija rotora je indikator protoka u cijevi. Minimalna vrijednost indiciranog protoka je 0.7 l/min. Uređaj se može montirati horizontalno i vertikalno, pokazuje protok u oba smjera i stvara mali pad tlaka.
Prednosti:

 • Može se koristiti za vodu i ostale čiste tekućine
 • 16 bar, 200°C
 • Rad u horizontalnom i vertikalnom položaju
 • Rotacija/Protok u oba smjera
 • Veliko područje rada
 • Materijal: nehrđajući čelik ili bronca

Primjene:
Ovaj indikator protoka se prvenstveno koristi za zaštitu postrojenja, te tako služi kao signalizacija protoka rashladne tekućine prema crpki, kompresoru ili motoru. Primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

 • Signalizacija pregrijavanja ili kvara ležajeva i brtvi
 • Detekcija promjene boje i uvjeta tekućina u procesu
 • Zaštita crpki, kompresora i dizel motora
 • Indikacija prisustva zraka u tekućini
Flow-Mon 'Rising Ball' indikator protokaDok nema protoka, kugla se nalazi u svom sjedištu i ne može se vidjeti. Kako se protok povećava, kugla se postepeno podiže i na taj način signalizira protok. Uređaj se montira horizontalno.
Prednosti:

 • 16 bar, 200°C
 • Pogodan za kemikalije zbog materijala u kontaktu sa tekućinom
 • Može se koristiti za tekućine, plinove i kondenzate
 • Veliko područje rada
 • Materijal: nehrđajući čelik ili bronca

Primjene:
Ovaj indikator protoka se prvenstveno koristi za zaštitu postrojenja, te tako služi kao signalizacija protoka rashladne tekućine prema crpki, kompresoru ili motoru. Primjenjuje se u sljedećim slučajevima:


 • Signalizacija pregrijavanja ili kvara ležajeva i brtvi
 • Detekcija promjene boje i uvjeta tekućina u procesu
 • Zaštita crpki, kompresora i dizel motoraž
 • Indikacija prisustva zraka u tekućini