Brojila
Standardni LC pokazivač (Standard LC Display)

   

Luksuzan LC pokazivač (Deluxe LC Display)

   

Mehanički pokazivač- digitalni (Mechanical Display- Digital)


Pregled tipova mjerila je na raspolaganju kao PDF file 'Macnaught M-Series Shortform.'

Programski selektor za odabir tipa mjerila kliknite na tipku 'odabir mjerila protoka.'