Mjerenje protoka


Računala protoka i pretvornici signala serije 795x

Računalo protoka i pretvarači serije 795X

Računalnik pretoka in pretvornik signal

795X Flow Computers and Signal Converters


Računala protoka i pretvornici signala tvrtke Mobrey upotrebljavaju se u širem nizu primjena u sustavima za obračun količine pri prodaji nafte i plina. Računala dobivaju ulaz iz većega broja izvora na temelju kojih vrše sva potrebna izračunavanja. Rezultati se mogu očitati na predočniku koji je sastavni dio računala, a također i prenositi na udaljene radne stanice.

795x obuhvaća tri različite skopovske (hardverske) platforme u koje se može učitati svaka varijanta programske podrške za primjenu. Ta struktura pruža prednost uporabe standardnog, provjerenog sklopovlja dok osigurava maksimalnu fleksibilnost primjene.
FloBoss S600 računalo protoka

FloBoss S600 računalo protoka

FloBoss S600 računalnik pretoka

The FloBoss S600TM Flow Menager


The FloBoss™ S600 Flow Manager

FloBoss S600 računalo protoka namijenjeno je za mjerenje uglikovodičnih tekućina i plina gdje se traži velika preciznost i pouzdanost.

Standardne karakteristike S600 računala protoka čine ga idealnim za fiskalna mjerenja, obračunska mjerenja, šaržna mjerenja i umjeravanje. Uređaj podržava konfiguraciju aplikacija s više smjerova protoka i stanica za istovremeno mjerenje tekućina i plinova.

S600 je u skladu s većinom mjernih standarda uključujući API, AGA, ISO, GPA, GERG, i GOST za plin te API i ASTM za tekućine. S600 posjeduje međunarodne i nacionalne certifikate o usklađenosti uključujući nedavni Measuring Instruments Directive (MID) certifikat za tekućine i plinove. [više]7951 Računalo protoka

7951 Računalo protoka

7951 računalnik pretoka

7951 Flow Computer
7951 računalo protoka je pogodno za mjerenje raznih ugljikovodičnih tekućina ili prirodnog plina u fiskalnih i obračunskim aplikacijama.

Dostupne su dvije verzije:

* 7951 sa 2510 računalom protoka za tekućine pogodan je za mjerenja protoka u jednoj mjernoj liniji, sa ili bez umjeravanja.
* 7951 sa 1510 računalom protoka za plin pogodan je za mjerenje protoka u jednoj mjernoj liniji. [više]7955 Računalo protoka

7955 Računalo protoka

7955 računalnik pretoka

7955 Flow Computer
7951 računalo protoka je pogodno za mjerenje raznih ugljikovodičnih tekućina ili prirodnog plina u fiskalnih i obračunskim aplikacijama.

Dostupne su dvije verzije:

* 7955 sa 2540 softwerom za tekućine pogodan je za mjerenje u više mjernih linija (max četiri), sa ili bez umjeravanja.
* 7955 sa 1540 softwerom za plin može mjeriti do 4 mjerne linije (hoda umjeravanja).


Sažet prikaz primjene programske podrške koju imaju sva standardna mjerila protoka i pretvornici:

 • Jednostavnost rada
 • Jasan nedvosmislen prikaz
 • Ulazi iz mjerila protoka, mjerila gustoće, analogni ulazi, temperaturni ulazi i ulazi stanja
 • Analogni izlazi, izlazi stanja/alarmni izlazi i impulsni izlazi
 • Dvostruki ulaz za komunikaciju RS232/RS485
 • Može raditi kao manja obračunska jedinica (“front-end”) za mjerne sustave velikih količina
 • Topla pričuvna konfiguracija

Tipične primjene:

 • Fiskalno i alokacijsko mjerenje
 • Mjerenja za obračun pri prodaji (custody transfer)
 • Mjerenja u više linija
 • Utovar tankera
 • Sustavi s ispitnim uređajem (proverom)
 • Protok plina i pare

Trenutačno su moguće sljedeće primjene:

2510

Jedna linija kapljevine

2540

Više linija kapljevine

1510

Jedna linija plina

1520

Dvije linije plina

1540

Više linija plina
 

Pretvornici signala


Sklopovlje

Mobrey nudi sljedeće sklopovske platforme za primjene računala protoka i pretvornika isgnala:

Model bez opcija

 

7950

7951 AB

7951 AA

7955

Tip konektora

Klippon s 10 priključaka D-tipa s 25 priključaka Klippon s 10 priključaka D-tipa s 50 priključaka

Mjerila protoka

1 2 1 4 + 1

Ulazi vremena

4 4 4 4

Analogni izlazi

4 4 4 4

Analogni ulazi

4 4 4 16

PRT (4-žični) ulazi

4 4 4 4

Izlazi stanja

8 9 7 25

Izlazi stanja

8 8 6 24

Solartroni ueđaj

ne postoji 2 2 2

Serijski ulazi

3 3 3 3

Impulsni izlazi

3 5 3 5

Opcije

 

7950

7951 AB

7951 AA

7955

2 Hart kanala [pločica 7]

Da Da Da Ne

4 Hart kanala [pločica 7]

Ne Ne Ne Da

Analoni ulaz/izlaz [pločica 6]

4 ulaza i 4 izlaza 6 ulaza i 4 izlaza 4 ulaza i 4 izlaza 4 izlaza

2 serijska priključka [pločica 8]

Ne Ne Ne Da

Stanja [pločice 6 i 8]

Ne 8 ulaza i 8 izlaza [Pl 6] Ne 2 ulaza [Pl 8]

Zahtjevi koji se odnose na napajanje i okoliš

 

7950

7951 AB

7951 AA

7955

Izmjenično napajanje

90 V; 265 V, 50 Hz; 60 Hz Ne Ne Ne

Istosmjerno napajanje

21 V; 30 V, 25 W 21 V; 30 V, 35 W 21 V; 30 V, 35 W 21 V; 30 V, 35 W

U radu
Kad ne radi

0°C do 50°C; 20°C do 70°C

Kućište

IP 65 NEMA 4X IP 52 NEMA 12 IP 52 NEMA 12 IP 52 NEMA 12

Napomene uz sklopovlje:

1. Dvostruki impulsni izlaz
2. Svako temperaturno osjetilo uzima jedan analogni ulazni kanal
3. Mogu se upotrijebiti dodatni ulazi za stanja
4. Ulaz 1 = RS 232, svi drugi ulazi su RS232 ili RS485
5. Upotrebljava 2 ili 4 analogna ulaza

Programska podrška:

1510 v6.40

1510 - Single Stream Gas Flow Computer v6.40

131KB

1510 v6.50

1510 - Single Stream Gas Flow Computer v6.50

132KB

1512 v2.10

1512 - Single Stream Gas Flow Computer (Non-Standard Version) v2.10

56KB

1520 v6.40

1520 - Dual Stream Gas Flow Computer v6.40

148KB

1520 v6.50

1520 - Dual Stream Gas Flow Computer v6.50

148KB

1540 v6.40

1540 - Quad Stream Gas Flow Computer v6.40

184KB

1540 v6.50

1540 - Quad Stream Gas Flow Commputer v6.50

186KB

2010 v2.81

2010 - Liquid Signal Converter v2.81

49KB

2510 v4.30.00

2510 - Single Stream Flow Computer v4.30.00

170KB

2540 v4.29.00

2540 - Liquid Multi Stream Meter Run v4.29.00

190KB

2540 v4.30.00

2540 - Liquid Multi Stream Meter Run v4.30.00

192KB

FC Config

FC Config Flow Computer Configuration Tool

 


Niste našli što ste tražili?! Mobrey ima mogućnost konstrukcije i ugradbe posebnih verzija naše opreme za zadovoljavanje posebnih zahtjeva korisnka.