Mogućnosti rješavanja mjerenja razine

Merenje nivoa / Meritev nivoja /Level measurement


katalog mogućnosti

Odaberi proizvod prema tabeli preporučenih tipova mjerila razine


Kontinuirano (Neprekidno) mjerenje razine i upravljanje razinom kapljevine

Merenje nivoa tečnosti

Meritev nivoja

Continuous Liquid Level Measurement and Control

Podaci o točnoj razini kapljevine i sadržaja važni su u procesnim industrijama gdje su od kritične važnosti mjerenja količine u skladištu, šaržiranja i djelotvornosti procesa.

Mobrey ima potpun asortiman proizvoda i tehnologija za neprekidno mjerenje razine i upravljanje razinom uključujući ultrazvučna mjerila netosadržaja, mikrovalana radarska mjerila, hidrostatska mjerila, transmitere razine uzgonskog tipa, mjerila sadržaja i magnetska mjerila razine s vlastitim napajanjem s izlazima koji uključuju izlaz 4 mA – 20 mA, HART komunikaciju, komunikaciju preko fieldbusa i lokalno relejsko upravljanje.


Kontinuirano (Neprekidno) mjerenje razine kapljevine i upravljanje razinom


Continuous Liquid Level Measurement and Control Applications

Detekcija određene vrijednosti razine kapljevine

Sklopke nivoa tečnosti

Stikala nivoja tekočin

Point Liquid Level Detection
Pouzdana detekcija razine kapljevine za davanje alarma visoke i niske razine ili upravljanje pumpom bitna je u industriji. Prelijevanja mogu biti opasna i skupa, dok prazne posude dovode od rada na suho pumpi i procesa ispred pumpi.

Budući da je važno odabrati sklopku razine prilagođenu primjeni, Mobrey nudi velik broj mogućnosti odabira tehnologija i proizvoda uključujući izvorne Bestobell Mobrey sklopke razine kapljevine s plovkom, sklopke razine kapljevine s vibracijskim vilicama te ultrazvučna osjetila i sklopke udaljenosti.


Detekcija određene vrijednosti razine kapljevine


Point Liquid Level Detection Applications

Mogućnost mjerenja razine krutih i suhih proizvoda-Sklopke razine krutih proizvoda

Merenje nivoa krutih zrnatih proizvoda

Meritev nivoja trdih zrnatih izdelkov

Solids & Dry Products Level Measurement

Mjerenje i upravljanje suhim proizvodima važno je u svim industrijama od rudarstva do finih kemikalija. Zbog velike različitosti proizvoda koje treba mjeriti nijedno mjerilo ne može pouzdano raditi u svim materijalima.

Tvrtka Mobrey nudi veliko područje tehnologija kako bi osigurala korisnicima odabir najprikladnijih mjerila za određenu primjenu uključujući radiofrekvencijsku kapacitetsku sklopku, ultrazvučni beskontaktni mjerni transmiter razine krutih tvari i sklopku razine suhih proizvoda s vibracijskim štapom.


Mogućnost mjerenja razine krutih i suhih proizvoda


Solids & Dry Products Level Applications