Mjerenje protoka

Računala protoka i pretvornici signala serije 795x
Računalo protoka i pretvarači serije 795X
Računalnik pretoka in pretvornik signal
795X Flow Computers and Signal Converters
Računala protoka i pretvornici signala tvrtke Solartron Mobrey upotrebljavaju se u širem nizu primjena u sustavima za obračun količine pri prodaji nafte i plina. Računala dobivaju ulaz iz većega broja izvora na temelju kojih vrše sva potrebna izračunavanja. Rezultati se mogu očitati na predočniku koji je sastavni dio računala, a također i prenositi na udaljene radne stanice.

795x obuhvaća tri različite skopovske (hardverske) platforme u koje se može učitati svaka varijanta programske podrške za primjenu. Ta struktura pruža prednost uporabe standardnog, provjerenog sklopovlja dok osigurava maksimalnu fleksibilnost primjene.

Sažet prikaz primjene programske podrške koju imaju sva standardna mjerila protoka i pretvornici:
 • Jednostavnost rada
 • Jasan nedvosmislen prikaz
 • Ulazi iz mjerila protoka, mjerila gustoće, analogni ulazi, temperaturni ulazi i ulazi stanja
 • Analogni izlazi, izlazi stanja/alarmni izlazi i impulsni izlazi
 • Dvostruki ulaz za komunikaciju RS232/RS485
 • Može raditi kao manja obračunska jedinica (“front-end”) za mjerne sustave velikih količina
 • Topla pričuvna konfiguracija

Tipične primjene:
 • Fiskalno i alokacijsko mjerenje
 • Mjerenja za obračun pri prodaji (custody transfer)
 • Mjerenja u više linija
 • Utovar tankera
 • Sustavi s ispitnim uređajem (proverom)
 • Protok plina i pare

Trenutačno su moguće sljedeće primjene:

 2510 

Jedna linija kapljevine< IP1090 novi

2540

Više linija kapljevine IP1090 novi

1510

Jedna linija plina IP1248 novi

1520

Dvije linije plina IP1090 novi

1540

Više linija plina IP1090 novi

Pretvornici signala

IP7951-sc; b1251.pdf novi

Sklopovlje

Solartron Mobrey nudi sljedeće sklopovske platforme za primjene računala protoka i pretvornika isgnala:

Model bez opcija

7950

7951 AB

7951 AA

7955

Tip konektora

Klippon s 10 priključaka D-tipa s 25 priključaka Klippon s 10 priključaka D-tipa s 50 priključaka

Mjerila protoka

1 2 1 4 + 1

Ulazi vremena

4 4 4 4

Analogni izlazi

4 4 4 4

Analogni ulazi

4 4 4 16
PRT (4-žični) ulazi

4 4 4 4

Izlazi stanja

8 9 7 25

Izlazi stanja

8 8 6 24

Solartroni ueđaj

ne postoji 2 2 2

Serijski ulazi

3 3 3 3

Impulsni izlazi

3 5 3 5

Opcije

7950

7951 AB 7951 AA 7955

2 Hart kanala [pločica 7]

Da Da Da Ne

4 Hart kanala [pločica 7]

Ne Ne Ne Da

Analoni ulaz/izlaz [pločica 6]

4 ulaza i 4 izlaza 6 ulaza i 4 izlaza 4 ulaza i 4 izlaza 4 izlaza

2 serijska priključka [pločica 8]

Ne Ne Ne Da

Stanja [pločice 6 i 8]

Ne 8 ulaza i 8 izlaza [Pl 6] Ne 2 ulaza [Pl 8]


Zahtjevi koji se odnose na napajanje i okoliš

7950

7951 AB 7951 AA 7955

Izmjenično napajanje

90 V – 265 V,
50 Hz – 60 Hz
Ne Ne Ne

Istosmjerno napajanje

21 V – 30 V,
25 W
21 V – 30 V,
35 W
21 V – 30 V,
35 W
21 V – 30 V,
35 W

U radu

Kad ne radi

0 °C do 50 °C

–20 °C do 70 °C

Kućište

IP 65
NEMA 4X
IP 52
NEMA 12
IP 52
NEMA 12
IP 52
NEMA 12


Napomene uz sklopovlje:

 • Dvostruki impulsni izlaz
 • Svako temperaturno osjetilo uzima jedan analogni ulazni kanal
 • Mogu se upotrijebiti dodatni ulazi za stanja
 • Ulaz 1 = RS 232, svi drugi ulazi su RS232 ili RS485
 • Upotrebljava 2 ili 4 analogna ulaza

Programska podrška:

1510 v6.40

1510 - Single Stream Gas Flow Computer v6.40

131KB

1510 v6.50

1510 - Single Stream Gas Flow Computer v6.50

132KB

1512 v2.10

1512 - Single Stream Gas Flow Computer (Non-Standard Version) v2.10

56KB

1520 v6.40

1520 - Dual Stream Gas Flow Computer v6.40

148KB

1520 v6.50

1520 - Dual Stream Gas Flow Computer v6.50

148KB

1540 v6.40

1540 - Quad Stream Gas Flow Computer v6.40

184KB

1540 v6.50

1540 - Quad Stream Gas Flow Commputer v6.50

186KB

2010 v2.81

2010 - Liquid Signal Converter v2.81

49KB

2510 v4.30.00

2510 - Single Stream Flow Computer v4.30.00

170KB

2540 v4.29.00

2540 - Liquid Multi Stream Meter Run v4.29.00

190KB

2540 v4.30.00

2540 - Liquid Multi Stream Meter Run v4.30.00

192KB

FC Config

FC Config Flow Computer Configuration Tool